Η σοβαρή ακαδημαϊκή έρευνα βρίσκεται στον πυρήνα του έργου του Οδυσσέα Λυομένου

Η γεωεπιστημονική ομάδα του Λιβαδιού (Ιούνιος 2016)
Η ομάδα γεωφυσικής μελέτης από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με τον Καθηγ.Τζον Άντερχιλ (καθισμένο στο κουτί), Ιούνιος 2016.

Προηγμένες γεωφυσικές χωρογραφικές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την αρχική πρόκληση τού να αποδείξουν ότι η Παλική ήταν ξεχωριστό νησί την εποχή του Οδυσσέα. Περιλαμβάνουν εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητικών (ΕΜ), των ερευνών επιφανειακής ειδικής αντίστασης,των ραντάρ διείσδυσης εδάφους, καθώς και των γεωτρήσεων με λήψη πυρήνων.

Αρχαιολογική έρευνα θα διεξαχθεί στο μέλλον σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Έχουμε κάνει ήδη εκπληκτικά θετική πρόοδο, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε βέβαιοι ότι ένας θαλάσσιος δίαυλος χώριζε κάποτε την Παλική από την υπόλοιπη Κεφαλονιά.

Η έρευνα μάς πρόσφερε μια αδιασάλευτη κατανόηση του πώς αυτός ο δίαυλος καλύφθηκε με τον χρόνο από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από σεισμούς και άλλα μεγάλα τεκτονικά γεγονότα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα τελευταία Ερευνητικά Αποτελέσματα.

Τρέχοντα ερευνητικά σχέδια

H έρευνά μας τώρα θα επικεντρωθεί:

•    Στον επιπλέον προσδιορισμό και, το πιο σημαντικό, στη χρονολόγηση του κατακλυσμιαίου γεγονότος που φαίνεται ότι έκλεισε το θαλάσσιο δίαυλο.
•    Στη χαρτογράφηση και την ανάλυση της βιοστρωματογραφίας της πιθανής νότιας εξόδου του διαύλου στον Κόλπο του Λιβαδιού.
•    Στη βαθμονόμηση και χρονολόγηση του γεμίσματος του έλους του Λιβαδιού για να ελεγθεί η θεωρία ότι αυτή ήταν η θέση ενός αρχαίου λιμένα.
•    Στη χρήση υποεπιφανειακής γεωεπιστήμης για να προσδιορίσουμε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες για μελλοντική αρχαιολογική έρευνα.

Επίπεδο ολισθήσεως στη Θηνιά
Οι καθηγητές Τζον Άντερχιλ και Κοσμάς Παυλόπουλος εξετάζουν ένα σημαντικό επίπεδο ρήγματος ολισθήσεως (Ιούλιος 2017).
Χρονολογώντας το μεγάλο γεγονός

Σχεδιάζουμε να διεξαγάγουμε ανάλυση κοσμογονικής χρονολόγησης σε κάποια εκτεθειμένα ρήγματα για να καθορίσουμε αν οι μετακινήσεις γαιών έλαβαν χώρα ανάμεσα στην υστερομυκηναϊκή και σε μια πιο πρόσφατη εποχή.

Θα εξετάσουμε επίσης μία περιοχή όπου κατάπτωση βράχων φαίνεται να έχει καλύψει αρχαίο κτίσμα, μια και αυτό μπορεί να μας προσφέρει άλλον έναν τρόπο χρονολόγησης του συμβάντος.

Αν αυτά τα τεστ δείξουν ότι τα τελευταία 3.000 χρόνια έλαβαν χώρα μετακινήσεις, θα στηρίξουν σθεναρά τη θεωρία ότι ο δίαυλος έκλεισε από σεισμική δραστηριότητα μετά την εποχή του Οδυσσέα.

Χαρτογραφώντας τη νότια έξοδο του διαύλου

Σχεδιάζουμε να διεξαγάγουμε επίγεια και θαλάσσια επιστημονική έρευνα, που θα περιλαμβάνει χαρτογράφηση πεδίου, γεώτρηση για πυρήνες και βιοστρωματογραφία, για να εξακριβώσουμε το σημείο στο οποίο ο πιθανός θαλάσσιος δίαυλος έβγαινε μέσα στον κόλπο του Λιβαδιού και τη φύση του υλικού πλήρωσης.

Η θέση του λιμένα του Λιβαδιού δίπλα στον λόφο Καστέλλι
Έλος Λιβαδιού και Καστέλλι
Το έλος του Λιβαδιού

Σχεδιάζουμε επιπλέον έρευνα στο έλος του Λιβαδιού για να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε για την υποκείμενη γεωλογία και να εκτιμήσουμε αν πρόκειται για τη θέση ενός αρχαίου λιμένα, όπως κάποια προηγούμενη έρευνά μας έχει υποδείξει.

Θα ψάχνουμε επίσης και θα επιδιώξουμε να χρονολογήσουμε υπολειμματικά ιζήματα από τσουνάμι που μπορεί να δημιουργήθηκαν από σεισμική δραστηριότητα, όπως επίσης και την παρουσία ανθρακικών ιζημάτων κατάλληλων για χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα.

Έρευνες με ραντάρ διείσδυσης εδάφους (GPR) και με ηλεκτρομαγνητισμό (EM) στο Καστέλλι (Ιούλιος 2017)
Έρευνα με ραντάρ διείσδυσης εδάφους (σε πρώτο πλάνο) και ηλεκτρομαγνητική έρευνα (Καστέλλι, Ιούλιος 2017).
Αναγνώριση των τοποθεσιών ενδιαφέροντος μέσω της γεωεπιστήμης

Σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της μη-διεισδυτικής υποεπιφανειακής έρευνας χρησιμοποιώντας σταθερές γεωφυσικές μεθόδους για να εντοπίσουμε ενδείξεις πιθανών ανθρωπογονικών  υπολειμμάτων που θα άξιζαν αρχαιολογική διερεύνηση σε κάποια κατοπινή χρονική στιγμή.

Όλη μας η δουλειά θα γίνει σε στενή διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές και με τις απαιτούμενες άδειες.

 Αναζητούμε ενεργά υποστήριξη με χορηγίες και δωρεές γι’αυτές τις δραστηριότητες. Μάθετε περισσότερα.

 Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το προηγούμενο ερευνητικό μας πρόγραμμα.

 Καμία έρευνά μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη γενναιόδωρη υποστήριξη των απανταχού συνεργατών μας.