Ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2003.

2003: Ξεκινάει το ερευνητικό έργο ‘Οδυσσέας Λυόμενος’.

2005: Δημοσίευση του ‘Οδυσσέας Λυόμενος: Η Αναζήτηση της Ομηρικής Ιθάκης’ (Αγγλική Έκδοση),που κατοχυρώνει με ντοκουμέντα τη βάση της θεωρίας, ταυτίζει  τις υποψήφιες τοποθεσίες που ταιριάζουν με το τοπίο που περιγράφεται στην Οδύσσεια, και περιγράφει τη γεωλογία του εδάφους της κοιλάδας της Θηνιάς ως υποψήφιας για το ‘Δίαυλο του Στράβωνα’.

Πλατφόρμα δοκιμαστικής γεώτρησης
Εκτελώντας μια δοκιμαστική γεώτρηση, Οκτώβριος 2006

2006: Δοκιμαστική γεώτρηση 122 μ. (400 ποδών) κοντά στο σημείο που διαγνώσθηκε ως η νότια έξοδος του θαλάσσιου διαύλου, και θαλάσσιες έρευνες των κολπίσκων βόρεια και νότια της κοιλάδας της Θηνιάς.

Διαβάστε τη λεπτομερή αναφορά των αποτελεσμάτων (στα Αγγλικά).
Απρίλιος 2007: Ξεκινάει συνεργασία ανάμεσα στην ομάδα του Οδυσσέα Λυομένου και τη γεωτεχνική συμβουλευτική εταιρεία Φούγκρο.

2007 – 2009: Λαμβάνει χώρα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωλογικής έρευνας που περιλαμβάνει επιπλέον θαλάσσιες σεισμικές έρευνες, μετρήσεις της εγκάρσιας τομής με βάση την βαρύτητα, μια πιλοτική υδρολογική έρευνα της γύρω περιοχής μέσω μετρήσεων ειδικής αντίστασης και ραντάρ διείσδυσης εδάφους, και λεπτομερή γεωλογική και γεωμορφολογική χαρτογράφηση της προσδοκώμενης πορείας του διαύλου.

2010 – 2011: Μετά την ηλεκτρομαγνητική έρευνα από ελικόπτερο, την επίγεια έρευνα ειδικής αντίστασης, την έρευνα σεισμικής διάθλασης, μελέτες βαρύτητας, και επιφανειακές θαλάσσιες έρευνες σεισμικής ανάκλασης, έγινε ανάληψη ενός προγράμματος επίγειας, επιφανειακής (σε βάθος λιγότερο από 105 μέτρα) γεώτρησης και λήψης πυρήνων στην κοιλάδα της Θηνιάς και στον κόλπο του Αθέρα, χρησιμοποιώντας μια μικρή φορητή πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την ενδιάμεση περίληψη της έρευνας του 2011 (στα Αγγλικά).

 Για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων μέχρι το 2014 διαβάστε τη Γεωεπιστημονική Ερευνητική Αναφορά 2011-2014.

 Κατεβάστε: Γεωεπιστημονική Ερευνητική Αναφορά 2011-2014 (στα Αγγλικά).
Θαλάσσια σεισμική έρευνα του ΙΓΜΕ
Θαλάσσια σεισμική έρευνα του ΙΓΜΕ
Μελέτη βαρύτητας
Μελέτη βαρύτητας
Κορυφή Καστέλλι, Ηλεκτρομαγνητική μελέτη 2 (Ιούλιος 2017)
Ηλεκτρομαγνητική μελέτη στην κορυφή του λόφου Καστέλλι, Ιούλιος 2017

2016: Εκτεταμένη γεωεπιστημονική έρευνα στο επίπεδο κοντά στην επιφάνεια της γης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητισμό (ΕΜ), ραντάρ διείσδυσης εδάφους (GPR), και ηλεκτρονικό τεστ ειδικής αντίστασης (ΕRT), για να να αναγνωρίσουμε υποεπιφανειακά στοιχεία σχετικά με έναν πιθανό λιμένα και πιθανές ανθρωπογενείς κατασκευές στη χερσόνησο της Παλικής.

2017: Εκτεταμένη γεωλογική και γεωεπιστημονική έρευνα στο επίπεδο κοντά στην επιφάνεια της γης, σε συνεργασία με το ΕΜΠ και κορυφαίους γεωλόγους, για να αποκαλυφθεί η σύνθετη γεωλογία της κοιλάδας της Θηνιάς και να αναγνωριστούν υποεπιφανειακά στοιχεία σχετικά με πιθανές ανθρωπογενείς κατασκευές στη χερσόνησο της Παλικής.