Στείλτε μας μήνυμα

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας

Γενικές Πληροφορίες
 [email protected]

Συνεργασία ή ακαδημαϊκά ερωτήματα
[email protected]

Χορηγίες ή Δωρεές
[email protected]

Μετάφραση

Ιωάννα Φαρακλού
[email protected]

 Τεχνική Υποστήριξη Ιστοτόπου
[email protected]

Ερωτήσεις ΜΜΕ

Julian Rush
 [email protected]
+ 44 (0) 7711 641512
 Πληροφορίες για τον Τύπο

Ελλάδα – Κεφαλληνία

John Crawshaw, Οργάνωση έργου
[email protected]
 +30 26710 92290

Νέλλη Κωνσταντάκη-Χιόνη, Αργοστόλι
[email protected]
+30 26710 25430     +30 69785 26974