Ερωτήσεις ΜΜΕ

Julian Rush
 [email protected]      + 44 (0) 7711 641512

Πληροφορίες για τον Τύπο

Εκτός από σημεία όπου ορίζεται διαφορετικά, κείμενα από αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στο www.odysseus-unbound.org και στην αρχική πηγή (για υλικό τρίτων).

Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να αναπαραχθούν υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν τη λεζάντα ‘© Odysseus Unbound Foundation’, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.