Η έρευνα πεδίου για το καλοκαίρι του 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη

Φέτος έχουμε επικεντρωθεί στο νότιο άκρο της κοιλάδας της Θηνιάς, χρησιμοποιώντας μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ανάκλασης (ERT) και Ραντάρ Διείσδυσης Εδάφους (GPR), στην προσπάθειά μας να βρούμε τη χρονολογία στην οποία φράχθηκε ο θαλάσσιος δίαυλος ανάμεσα στην Παλική και την υπόλοιπη Κεφαλονιά.

Ψάχνοντας για θαμμένα κτίσματα

Το σημείο όπου βρήκαμε ενδείξεις ότι μια ογκώδης κατολίσθηση ενός τεράστιου κομματιού της πλαγιάς γέμισε τον δίαυλο και όπου το υλικό κατολίσθησης μπορεί να κάλυψε αρχαία τοιχοποιία.

Προσπαθούμε να αποκτήσουμε εικόνα του τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια ψάχνοντας για θαμμένα κτίσματα. Αν υπάρχουν, το πότε θάφτηκαν είναι η χρονολογία κλειδί, επειδή σημαίνει ότι η κατολίσθηση συνέβη αφού χτίστηκε το κτίσμα.

 Για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε τη σελίδα ‘Οι Αποδείξεις’ ή διαβάστε την αναφορά των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2011-14.

Δύσκολες συνθήκες

Η ομάδα από το ΕΜΠ, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γεώργιο Αποστολόπουλο, αντιμετώπισε τις πιο δύσκολες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Η πυκνή, θαμνώδης βλάστηση καθιστά το άπλωμα των καλωδίων για τις μετρήσεις EMR μία μεγάλη πρόκληση. Η χρήση του GPR είναι δυνατή μόνο σε καθαρό έδαφος, όμως το έδαφος εδώ είναι τόσο πετρώδες, ώστε το να τραβάει κανείς το κουτί του ραντάρ ομοιόμορφα πάνω από την επιφάνεια είναι πολύ δύσκολο.