» ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Η έρευνα πεδίου για το καλοκαίρι του 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη

Η ερευνητική ομάδα αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες συνθήκες μέχρι στιγμής στην προσπάθειά της να χρονολογήσει την τεράστια κατολίσθιση που έφραξε τον θαλάσσιο δίαυλο ανάμεσα στην Παλική και την υπόλοιπη Κεφαλονιά.… Διαβάστε Περισσότερα

Γεωεπιστήμη 2011-2014

Η γεωεπιστημονική έρευνα έχει αποκαλύψει ένα σύνθετο γεωτεκτονικό και γεωλογικό τοπίο κάτω από την κοιλάδα της Θηνιάς, τον ισθμό που ενώνει τη δυτική χερσόνησο της Παλικής από την υπόλοιπη Κεφαλονιά. Υποδεικνύει ότι η μαζώδης περιστροφική αποθετική ολίσθηση ενός τεράστιου τμήματος της ανατολικής πλαγιάς του βουνού ανύψωσε τον πρώην θαλάσσιο δίαυλο κατά περισσότερο από 100 μέτρα. Τώρα η ερώτηση είναι- πότε;… Διαβάστε Περισσότερα