Είμαστε απέραντα ευγνώμονες στους Υποστηρικτές και Φίλους μας για τις γενναιόδωρες προσφορές τους.

Η σταθερότητα των τακτικών δωρεών των Φίλων και Υποστηρικτών μας μάς επιτρέπει να προγραμματίζουμε και διεξάγουμε τα ερευνητικά μας προγράμματα και μας συνδέει πιο άμεσα με τους υποστηρικτές μας.

Υποστηρικτές

Για να γίνετε Υποστηρικτές του ιδρύματος Οδυσσέας Λυόμενος χρειάζεται  μία ετήσια συνδρομή τουλάχιστον €1000 (£1,000 ή $1000) για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Η γενναιόδωρη αφοσίωση των Υποστηρικτών μας μάς επιτρέπει να διεξάγουμε μακρόπνοα και ζωτικής σημασίας ερευνητικά προγράμματα και να κάνουμε αποτελεσματικό προγραμματισμό.

Φίλοι

Για να γίνετε Φίλοι του Οδυσσέα Λυόμενου χρειάζεται  μία ετήσια δωρεά τουλάχιστον £100 (είτε $100 ή €100).

Οι Φίλοι μας είναι η ψυχή του προγράμματός μας και τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται καλύπτουν τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα, αλλά και συνεισφέρουν στη διεξαγωγή έρευνας ζωτικής σημασίας.

Brian & Jenifer Hughes

28/07/2021

George Vasios

14/03/2021

Stephen Carter

12/03/2021

Anonymous

22/02/2021

George Cornelius

08/02/2021

I support Odysseus Unbound because of my deep interest in Minoan and Mycenaean history, sparked by first reading Leonard Cottrell’s Bull… Read more

I support Odysseus Unbound because of my deep interest in Minoan and Mycenaean history, sparked by first reading Leonard Cottrell’s Bull of Minos, on Crete in March 1977. I am also interested in Homer’s role as a ‘Geographer’, with stunningly accurate details being passed down the generations by word of mouth, before eventually being written down.

Anthony Cleaver

06/02/2021

Dain Jensen

27/01/2021

Alan Crawshaw

10/03/2020

Homer is such a wonderful author, and his descriptions so accurate; it would be something to find the Ithaca he describes! Like my brother… Read more

Homer is such a wonderful author, and his descriptions so accurate; it would be something to find the Ithaca he describes! Like my brother John, I studied Classics (Latin and Greek) at university, and I am pleased to support the work of the Foundation.

Andrew Vasilatos

12/09/2021

Annika DAVIDSON

12/09/2021

DOUGLAS DAVIDSON

12/09/2021

Tim Ramsey

11/09/2021

Hannah White

03/08/2021

Laura Jane Ewing

30/07/2021

Caroline Newbery

18/06/2021

As I have a family connection, I am proud to be able to donate to this fascinating and important project

Timothy Murphy

11/05/2021