Το Ανάκτορο του Οδυσσέα

Το να βρούμε στην Παλική ένα μέρος που να ταιριάζει στην ομηρική περιγραφή του παλατιού του Οδυσσέα και να παρουσιάζει αρχαιολογικές ενδείξεις αξιοσημείωτων υστερομηκυναϊκών κατασκευών και ανθρώπινης δραστηριότητας είναι αποφασιστικής σημασίας.

Το Καστέλλι βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Κόλπου του Λιβαδιού. Υπάρχει κάποια ένδειξη στο τοπωνύμιο: Καστέλλι σημαίνει ‘κάστρο’.

Υψωμένη στα 250 μ, η κορυφή προσφέρει μια έξοχη θέα ολόγυρα, αναγκαία για την άμυνα, και οι αρχαιολόγοι συμφωνούν ότι οι περισσότερες ακροπόλεις της περιόδου αυτής είχαν χτιστεί πάνω σε λόφους για τον ίδιο λόγο.

Το Καστέλλι ταιριάζει με πολλά από τα στοιχεία που μας δίνει το κείμενο της Οδύσσειας σχετικά με το ανάκτορο και την πόλη.

  • Όπως ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος, το Καστέλλι δεσπόζει πάνω από τον βάλτο του Λιβαδίου που είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για την τοποθεσία του λιμένα του Οδυσσέα.
  • Υπάρχουν τρία υψίπεδα από την πλευρά του Καστελλίου τα οποία θα μπορούσαν να είναι το κοντινό πεδίο αθλητικών αγώνων, όπου ο Όμηρος λέει ότι οι μνηστήρες εξασκούνταν στο ακόντιο και στον δίσκο, καθώς επίσης και πιθανές τοποθεσίες για την πόλη και χωράφια για καλλιέργειες.
  • Ο Όμηρος γράφει για μια κρήνη κοντά στην πόλη. Το Καστέλλι έχει καλή ύδρευση, με πηγές και ρέματα για την τροφοδοσία μιας τέτοιας κρήνης και για την άρδευση των καλλιεργειών που έτρεφαν τον πληθυσμό της πόλης.
  • Είναι σχετικά κοντά στον Κόλπο του Αθέρα (τον Κόλπο του Φόρκυνος), το μέρος στο οποίο προτείνουμε ότι αποβιβάστηκε στην Παλική (Ιθάκη) ο Οδυσσέας, σε συμφωνία με το ομηρικό κείμενο που λέει ότι του πήρε λιγότερο από μέρα να κάνει αυτή τη διαδρομή.
  • Το πιο σημαντικό, υπάρχουν στοιχεία ιστορικής ανθρώπινης κατοίκησης και αρχαίο κτίσμα πάνω στον λόφο, πράγμα που υποδηλώνει ότι ήταν μια σημαντική τοποθεσία.