Καθηγ. Τζον Αντερχιλ

Διαχειριστησ

O Tζον Άντερχιλ (John Underhill) είναι διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ενεργειακής Μετάβασης και καθηγητής Γεωεπιστήμης και Ενεργειακής Μετάβασης στο πανεπιστήμιο του Αμπερντήν. Το κέντρο του οποίου ηγείται στοχεύει να δράσει ως μείζων καταλύτης στην παγκόσμια κλιματική πρόκληση της προσφοράς μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, καθώς η κοινωνία απομακρύνεται από την τρέχουσα εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα. 

Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον βρίσκεται στην αξιοποίηση της γεωλογικής έρευνας πεδίου και των γεωφυσικών μεθόδων για τη διερεύνηση της δομής και της στρωματογραφίας των ιζηματογενών λεκανών.

Έχει ερευνήσει και διαφωτίσει τη γεωλογία των Ιονίων νήσων της Δυτικής Ελλάδας από το 1982.

Είναι Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Εδιμβούργου. Διετέλεσε επίσης διαιτητής σε επαγγελματικούς αγώνες ποδοσφαίρου και ήταν στον κατάλογο της FIFA των Διεθνών Δαιτητών.