Μαθιου Μπιτλστοουν

Διαχειριστησ

Το υπόβαθρο του Μάθιου Μπιτλστοουν (Matthew Bittlestone) έχει σχέση με την εμπορική χρηματοδότηση και είναι μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών.

Ως ένας από τους γιους του Ρόμπερτ έχει αναμειχθεί στο έργο του Οδυσσέα Λυομένου από την ίδρυσή του και έχει λάβει μέρος σε διάφορα ερευνητικά ταξίδια στην Κεφαλονιά και εκτός.

Ο Μάθιου είναι ο οικονομικός διαχειριστής του Ιδρύματος και ασχολείται επίσης με την ανεύρεση κεφαλαίων και διάφορες άλλες δραστηριότητες.